Tag Archives: đồng hồ ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Nghành công nghiệp đồng hồ chịu ảnh hưởng thế nào bởi dịch covid 19

Không khó có thể nhận ra Covid 19 đã và đang là mối lưu tâm nhất trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi ngành kinh tế của các quốc gia. Với tốc độ lây lan nhanh chóng đã làm nhiều ngành công nghiệp điêu đứng và ngành công nghiệp đồng hồ cũng bị ảnh hưởng […]